PLDEENIT

Regulamin

Regulamin Rezerwacji i Wynajmu domu

&1 - Ogólne warunki

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu willi "Belvedere".

&2 - Zasady rezerwacji

Wstępnej rezerwacji dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres m.wika125@gmail.com lub telefonicznie +48 501 266 529 podając następujące dane:

  • Imię i nazwisko lub nazwę Wynajmującego
  • Dokładny termin pobytu
  • Liczbę gości z zaznaczeniem: osoba dorosła czy dziecko (w jakim wieku)

Po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji, klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty zadatku w wysokości:

  • 35% w ciągu 5 dni od dokonania rezerwacji, jeśli rezerwacja jest dokonywana w dniu wcześniejszym niż 15 dni przed dniem przyjazdu (w przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od daty rezerwacji będzie ona kasowana) albo
  • 100% w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji (w przypadku braku płatności w ciągu 5 dni od daty rezerwacji będzie ona kasowana), jeśli rezerwacja jest dokonywana w dniu późniejszym niż 15 dni przed dniem przyjazdu,
  • II rata - 65% w terminie 15 dni przed dniem przyjazdu (w przypadku braku płatności w ciągu 7 dni przed dniem przyjazdu będzie ona kasowana).
  • Wraz z płatnością drugiej raty klient zobowiązany jest do wpłacenia 1000 EUR kaucji, która będzie zwrotna w ciągu 7 dni po zakończeniu okresu najmu, po odjęciu kwoty pobranej za końcowe sprzątanie domu.

Villa Belvedere
Bank Monte dei Paschi di Siena
BIC/SWIFT: PASCITM1VVR
IBAN: IT 74 B 01030 40960 00000 1370077
Tytuł: "imię nazwisko, wynajem willi Belvedere, termin...."

Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Wynajmującego. W momencie dokonania rezerwacji i wpłaceniu 35% zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.

&3 - Odwołanie rezerwacji

  1. Odwołanie rezerwacji w terminie do 60 dni przed planowanym przyjazdem odbywa się bez ponoszenia dodatkowych kosztów a zadatek zostanie zwrócony w terminie do 14 dni po odwołaniu rezerwacji.
  2. Odwołanie rezerwacji może być dokonane jedynie pisemnie na adres mailowy: m.wika125@gmail.com
  3. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni przed planowanym przyjazdem wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony.

&4 - Zakwaterowanie i wykwaterowanie

Doba rozpoczyna się o godz.15 w dniu przyjazdu po otrzymaniu kluczy i przekazaniu przez Managera instrukcji obsługi domu a kończy o godz.10 w dniu wyjazdu.

Najemca w ciągu godziny po przyjeździe dokonuje odbioru domu i sprawdza wszelkie urządzenia a ewentualne usterki, uszkodzenia czy zniszczenia zgłasza niezwłocznie Managerowi.

Wykwaterowanie odbywa się przy obecności Managera lub osoby upoważnionej.

W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby gości umowa może zostać natychmiastowo zerwana z wszystkimi konsekwencjami, bez zwrotu 100% wpłaconej wcześniej opłaty.

Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domu wraz z całą przynależną infrastrukturą w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie przed wyjazdem umytych naczyń i sprzętów kuchennych.

Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania oraz rażące zabrudzenia np. kanap, foteli czy zasłon skutkują zapłatą rekompensaty w wysokości 50 euro potrąconych z wpłaconej wcześniej kaucji.

&5 - Zasady pobytu

Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domu w czasie jego pobytu (z jego winy) i wyraża zgodę na pokrycie kosztów wszelkich napraw zniszczeń oraz uzupełnienia braków w wyposażeniu.

W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dopuszczalne jest jedynie na zewnątrz.

W wypadku rażącego naruszenia Regulaminu pobyt może zostać skrócony bez zwrotu opłaty za cały okres wynajmu.

&6 - Postanowienia końcowe

Dokonując rezerwacji wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia wszelkich obowiązków formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Umowa wynajmu nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane przez niezależnych dostawców  np. czasowy brak wody czy prądu.

Wszelkie braki czy usterki wynajmujący zobowiązany jest zgłosić Managerowi obiektu a ten zobowiązany jest do niezwłocznego (w możliwie jak najkrótszym terminie) ich usunięcia.

Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego ich zgłoszenia. Wynajmujący zobowiązany jest do ich pilnowania oraz dbania, by nie przeszkadzały sąsiadom. Wynajmujący odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez te zwierzęta.

Villa Belvedere

Via Judice

89 863 Coccorino di Joppolo (Vibo Valentia), Italia

kontakt@villabelvederecalabria.pl